BİLGİ ÇAĞINDA EHO SİSTEMİ

Mersin Yerel Gazetesi - 19 Eylül 2005

İlke Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen "Bilgi çağında etkin hızlı okuma" konulu konferans Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konferans'ta Columbia Üniversitesi eski öğretim üyesi, eğitim psikolojisi Ordinaryus Profesörü Dr. Reha Oğuz Türkkan ve Etkin Hızlı Okuma Uzmanı Tuğrul Türkkan, "Bilgi çağında etkin hızlı okuma", Eğitimci Raif Çakmak ise "Eğitimde ölçme ve değerlendirme, OKUListik" konulu sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirdi.

İlk sunumu yapan Ordinaryus Prof. Dr. Reha Oğuz Türkkan, "Dünden bugüne hızlı okuma" konusunda bilgiler verdi. Bilgi çağının diğer çağlardan çok daha farklı bir çağ olduğunu ifade eden Reha Oğuz Türkkan, "Eski bilgiler hala geçerli olsa bile yeni bilgiler son 24 saatte bir katına çıkıyor. 10-15 yıl önce üniversite mezunu olmak çok önemli bir olay iken günümüzde yüksek lisans bile yeterli olamayabiliyor. Çünkü artık internet aracılığıyla muazzam bir bilgi akışı söz konusudur. Ancak bunları okumaya yetişemiyorsak bize bir yardım gerek." dedi.

  Hızlı okumanın ortaya çıkışıyla ilgili bilgiler de veren Ord. Prof. Dr. Reha Oğuz Türkkan, hızlı okuma temellerinin 2. Dünya Savaşı'nda ortaya atıldığını, İngiliz pilot ve gözcülerin göz algılama hızlarının "takistoskop" aracılığıyla geliştirildiğini, 1960'larda ise ABD'de ilk hızlı okuma kurslarının başladığını kaydetti. Oğuz Türkkan, hızlı okumanın asıl amacının gözün algılama yeteneğinin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Müfredatta hızlı okuma var ama öğretmenler yetiştiremiyor

  İkinci sunumu yapan Etkin Hızlı Okuma Uzmanı Tuğrul Türkkan, okulların müfredatında hızlı okuma olmasına rağmen öğretmenlerin bu konuyu yetiştiremediğini belirtti. Okumayı tanımlayan Tuğrul Türkkan, "Normal bir göz metin üzerinde kayarken 300-400 mili saniyede bir duraklar. Bu duraklama sırasında göz, aynı bir fotoğraf makinesi gibi gördüğü kısmın resmini çekip beyne yollar. Beyin daha önceden bildiği bu sembolleri deşifre eder ve anlamlandırır. Hızlı Okuma eğitimi almamış bir insan, kelime kelime okur, içten seslendirir, gözü metin üzerinde yavaş kayar ve uzun duraklamalar yapar. Bu nedenlerden dolayı, normal bir insanın okuma hızı 'kaplumbağa hızı'nda kalır. Yavaş okuyucu, gelişen ve hızla değişen çağa ayak uydurmakta zorlanır. Aslında okul müfredatında hızlı okuma vardır. Ama öğretmenler bunu yetiştirememektedirler." dedi.

  EHO sistemi sayesinde daha hızlı, etkin, esnek ve verimli bir okuyucu olmanın çok kolay olduğunu, programın 15-20 gün içerisinde, belirli çalışma dilimleri halinde uygulandığını, 20 günlük bu çalışma sonucunda kişilerin eskisine nazaran ortalama 2,5 kat daha hızlı okuyan, okuduklarını daha iyi anlayan ve daha uzun süre akılda tutabilen okuyucular haline geldiğini ifade eden Tuğrul Türkkan, "Hızlı Okuma yöntemi, çeşitli göz idmanları vasıtasıyla, göz algılama kapasitesini geliştirme ve gözün görme alanını genişletme temeline dayanmaktadır. Böylece, belirli bir çalışma döneminin ardından, okuyucuların okuma hızları %200-300 oranında yükselir." diye konuştu.

Şirketler ve üst düzey yöneticiler eğitim alıyor

  Evraklar ve raporlar arasında gün boyu boğulan bir çok şirket müdürü ile üst düzey yöneticinin EHO sisteminden yararlanmak için başvuruda bulunarak gerekli eğitimi aldıklarını da sözlerine ekleyen Tuğrul Türkkan, eğitim alan tüm yönetici ve CEO'ların bu sayede geniş zaman kazandıklarını ve rahatladıklarını vurguladı.

İstanbul dışında ilk kez Mersin'de

 

EHO Uzmanı Tuğrul Türkkan, İstanbul dışında Anadolu'da ilk kez Mersin'de başlattıkları bu sisteminalt yapısı hazırlanan bütün illere yayılacağını ifade etti. Türkkan, İlke Eğitim Merkezi yöneticilerin bu alt yapıyı hazırladıklarını ve 400 öğrenci kapasiteli "Hızlı okuma.com e-eğitim Merkezi'nin Mersin'de hızlı okuma eğitimlerine başladığını söyledi. EHO uzmanı Tuğrul Türkkan, "Bu eğitimi alarak etkin hızlı okuma, anlama becerilerini geliştiren her öğrenci bilgi birikimini arttıracak, OKS ve ÖSS sınavlarına hazırlanırken 3 kat hızlı okuyabilecek, sınav sırasında 25-34 dakika ekstra zaman kazanacaktır" dedi.