ANLAMA SEVİYESİ TESTİ

1. Takistokop kim tarafından ve ne zaman geliştirilmiş?

A Birinci Dünya Savaşı’nda bir Alman bilimadamı tarafından.

B Birinci Dünya Savaşı’nda bir İngiliz bilimadamı tarafından.
C İkinci Dünya Savaşı’nda bir Amerikan bilimadamı tarafından.
D İkinci Dünya Savaşı’na bir İngiliz bilimadamı tarafından.

2. Takistokop aleti ilk olarak ne amaçla kullanılmış?

A Alman savaş uçağı pilotlarının görüş alanını geliştirmek için.
B İngiliz pilot ve gözcülerinin algı becerisini geliştirmek için.
C Amerikan Deniz Subaylarının algı becerisini geliştirmek için.
D İngiliz savaş uçağı pilotlarının görüş alanını geliştirmek için.

3. Takistoskopun ilk uygulamalarında ne gösteriliyordu.

A Alman savaş uçağı resimleri.
B 2-3 kelimelik gruplar.
C Tek bir kelime.
D İngiliz uçağı resimleri.

4. Takistokop okumaya nasıl uyarlanmış?

A Savaşın bitmesinin ardından İngiliz eğitimciler takistoskop kullanılan hızlı okuma kursları açmış.
B Amerika’da eğitimciler takistoskopu gözün kelimeleri hızlı algılamasını sağlamak için kullanmış.
C Amerika’da eğitimciler takistokopu gözün bir bakışta 3-4 kelime görmesini sağlamak için kullanmış.
D İngiliz eğitimciler takistokopla subaylarına hızlı okuma kursları başlatmış.

5. İlk Hızlı Okuma kursları hangi yıllarda başladı?

A 1940’larda.
B 1950’lerde.
C 1960’larda.
D 1970’lerde.

6. Prof. Reha Oğuz Türkkan Hızlı Okuma ile ilgili ilk çalışmalarını nerede yapmış?

A Türkiye’ye döndüğünde İstanbul Üniversitesi’nde.
B ABD’de Uniteq Üniversitesi’nde.
C İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde
D ABD’de Columbia Üniversitesi’nde.

7. Hızlı Okuma’nın dayandığı ikinci temel nedir?

A Göz bacak kasları gibi hızlıdır.
B Göz bir bakışta geniş bir alanı algılayabilir.
C Göz 3 boyutlu algılama becerisine sahiptir.
D Gözün gördüğünü beyin asla unutmaz.

8. Prof. Reha Oğuz Türkkan’ın ABD’de açtığı ve beşinde Hızlı Okuma kursları da düzenlediği eğitim kurumlarının ismi nedir?

A Learning Materials
B Columbia
C Uniteq
D ALGE

9. Yazara göre, göz bir bakışta kaç kelime okuyabilir?

A 1 kelime.
B 2-4 kelime.
C Bir cümle.
D Bütün bir paragraf.

10. Yazara göre Hızlı Okuma kaç temele dayanır?

A Sadece bir temele.
B İki temele.
C Üç ayrı temele
D Dört temele.

 


SONUÇLAR

sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Anlama Seviyeniz %

  soruda doğru cevabınız var.